Strony
na pierwsze 30 sekund zrób głośniej, miód na uszy