Strony

Najsilniejszy argument..

..przemawiający za wysokimi carbo stożkami jest następujący:


Stożki nawet z największego parcha zrobią rakietę.


Bo w końcu life is too short to ride shit bikes.